Välkommen till SeniorNet Linköping

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt. 

Aktuellt


Fredag den 6 mars

Öppet Hus för alla seniorer

Linköpings bibliotek presenterar digital kreativ verkstad

Klicka här för att se hela programmet för Öppet Hus den 6 mars


Program våren 2020

Detaljer om respektive aktivitet hittar du på vår Verksamhetssida eller klicka på aktivitetsdatum.

Planerade offentliga möten
Fredag 7 februari 2020
Fredag 6 mars 2020
Torsdag 2 april 2020
Torsdag 7 maj 2020


Planerade medlemsmöten
Onsdag 22 januari.
Torsdag 20 februari.
Tisdag 24 mars
Torsdag 23 april


Studiecirklar – Studieförbundet Vuxenskolan.
Windows 10 allmän – start TBD
Android grund – start TBD
iPhone Grund – start TBD

 Större-text blir inte bättre