Temacirklar

 

  • Temacirkel 2 den 30 januari (fullbokad) behandlar  mobilt bank-ID, Swish med QR-kod
  • Temacirkel 2, datum ej bestämt

Uppdaterat i januari 2019