Ordförande: Gunilla Almesåker 070-729 01 99
gunilla@almesaker.se
Kassör: Margareta Börjesson 070-669 02 79
kassor.linkoping@seniornet.se
Sekreterare: Margareta Börjesson 070-669 02 79
sekr.linkoping@seniornet.se
Medlemsregistret: Åke Hultgren 072-700 57 18
medlemsreg.linkoping@seniornet.se

Ledamöter
Gunnar Hallbäck 072 – 426 26 96
Rainer Fredriksson 070-304 03 95
Lars-Åke Malmqvist 076-027 03 09
Håkan Krevers 072-324 05 00
hakan.krevers@seniornet.se

Ersättare
Gunnel Bertilsson, 073-813 17 51
Roger Hilmersson, 070-319 36 42

Revisorer
Nils Lindefalk, 072-211 78 00
Lilian Kullenberg,
070-174 92 30
suppleant vakant


Valberedning
Bengt Walla, 070-685 25 80
Kjell Edsälv,
073-748 39 30, 070-531 46 73
suppleant vakant

Webbadministratör: Roger Hilmersson, 070-319 36 42