Styrelsen

Ordförande: Kjell Edsälv,
kjell.edsalv@telia.com, 073-748 39 30, 070-531 46 73
Vice ordf: Gunilla Almesåker,
gunilla@almesaker.se , 070-729 01 99
Klubbadministratör, kassör: Ove Clasén,
ove.clasen34@gmail.com, 070-535 59 93
Sekreterare: Marianne Bjärud,
mariannebjrud@yahoo.com, 072-155 67 17

Styrelsemedlemmar:
Roger Bjärud,
norrborm2@yahoo.com, 073-374 89 89

Håkan Krevers,
hakan.krevers@seniornet.se

Roger Hilmersson
roger@barhall.com, 070-319 36 42
Ersättare
Gunnel Bertilsson,
gunnel.bertilsson@boremail.com, 073-813 17 51
Kerstin Olofsson

Övrigt

Webbadministratör: Roger Hilmersson, 070-319 36 42