Styrelsen

Ordförande: Kjell Edsälv,
Kjell Edsälv, 073-748 39 30, 070-531 46 73
Vice ordf: Gunilla Almesåker,
Gunilla Almesåker , 070-729 01 99
Klubbadministratör, kassör: Ove Clasén,
Ove Clasén, 070-535 59 93
Sekreterare:TBD

Ledamöter:
Håkan Krevers,
Håkan Krevers, 0723-24 05 00
Matts Baumgardt,
Matts Baumgardt ,
Johnny Ahl,
Johnny Ahl, 
Roger Hilmersson
Roger Hilmersson, 070-319 36 42

Ersättare

Gunnel Bertilsson,
Gunnel Bertilsson, 073-813 17 51
Kerstin Olofsson
Kerstin Olofsson, 070-566 14 38

Webbadministratör: Roger Hilmersson, 070-319 36 42