Styrelsen

Ordförande: Gunilla Almesåker,
Gunilla Almesåker , 070-729 01 99
Vice ordf
: Johnny Ahl
Johnny Ahl, 0767-97 70 66

Klubbadministratör, TBD

Sekreterare: TBD

Ledamöter:
Kjell Edsälv,Kjell Edsälv, 070-531 46 73
Håkan Krevers,
Håkan Krevers, 0723-24 05 00
Matts Baumgardt,
Matts Baumgardt , 0705 – 40 40 28
Roger Hilmersson
Roger Hilmersson, 070-319 36 42

Ersättare

Gunnel Bertilsson,
Gunnel Bertilsson, 0738 – 13 17 51
 
Gunnar Filipsson
Gunnar Filipsson, 0734 – 01 90 73
 
Revisorer
Lars Gunnarsson, 0702 – 09 72 37, 013 – 15 90 43
Ove Nilsson, 0731 – 57 12 75
 
Valberedning
Gunnar Hallbäck, 0724 – 26 26 96

Webbadministratör: Roger Hilmersson, 070-319 36 42