Styrelsen

Ordförande: Kjell Edsälv, kjell.edsalv@telia.com, 073-748 39 30, 070-531 46 73
Vice ordf: Gunilla Almesåker, gunilla@almesaker.se , 070-729 01 99
Klubbadministratör, kassör: Ove Clasén, ove.clasen@bredband.net, 013-327 16 99, 070-535 59 93
Sekreterare: Marianne Bjärud, mariannebjrud@yahoo.com, 072-155 67 17

Styrelsemedlemmar:
Kerstin Karling, kerstin.karling@gmail.com, 013-98 178, 073-346 65 65
Roger Bjärud, norrborm2@yahoo.com, 073-374 89 89
Gunnel Bertilsson, gunnel.bertilsson@boremail.com, 073-813 17 51
Ersättare
Håkan Krevers, hkrevers@gmail.com

Övrigt

Webbadministratör: Tills vidare Kjell Edsälv, 073-748 39 30