Styrelsen

Ordförande: Kjell Edsälv,
kjell.edsalv@telia.com, 073-748 39 30, 070-531 46 73
Vice ordf: Gunilla Almesåker,
gunilla@almesaker.se , 070-729 01 99
Klubbadministratör, kassör: Ove Clasén,
ove.clasen34@gmail.com, 070-535 59 93
Sekreterare: Marianne Bjärud,
mariannebjrud@yahoo.com, 072-155 67 17

Styrelsemedlemmar:
Kerstin Karling,
kerstin.karling@gmail.com, 013-98 178, 073-346 65 65
Roger Bjärud,
norrborm2@yahoo.com, 073-374 89 89
Gunnel Bertilsson,
gunnel.bertilsson@boremail.com, 073-813 17 51
Ersättare
Håkan Krevers,
hkrevers@gmail.com

Övrigt

Webbadministratör: Roger Hilmersson, 070-319 36 42