Om oss

SeniorNet Linköping

Besöksadress: Föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, Linköping
Postadress:
Seniornet, Föreningshuset Fontänen
Västra Vägen 32
582 28 Linköping

E-postadress: seniornet@fontanen.org
Plusgiro (för kursavgifter m.m. till klubben): 58 29 86-6

Fler kontaktuppgifter finns under Styrelsen.

Medlemsavgift betalas via SeniorNet Sweden. Läs om hur man blir medlem.

Föreningshuset Fontänen
Föreningshuset Fontänen sett från korsningen Västra Vägen – Gröngatan