Kurser

Aktuella kurser just nu.


Mobilträffar/-juntor för medlemmar.

pågår max 3 timmar med fika, klicka på aktivitet för detaljer

Utgår från speciella appar för att öva och träna i grupp.
Planeras och kan utökas med medlemmar som kan vara värdar och stå som kontaktpersoner.

Mer information får du genom att sända e-post med frågor till SeniorNet Linköping