Z2 – Kallelse till årsmöte 2016 i SeniorNet Linköping

Bäste medlem i SeniorNet Linköping

Välkommen till Årsmötet

Fredagen den 18 mars, klockan 10.00 – 12.00
Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 38, Linköping, rum 138

Vi kommer då att besluta om, hur vi önskar utveckla vår lokala verksamhet under det kommande året.

Dagordning (Föredragningslista, se §4 Stadgar) och övriga möteshandlingar kommer att finnas på plats inför årsmötet.

En inledande programpunkt är planerad; därefter en fikapaus före årsmötet.

  • Under samma vecka, 14 – 20 mars, pågår i Sverige en europeisk kampanj och samarbete för digital delaktighet, som heter GET ONLINE WEEK
  • På Stadsbiblioteket i Linköping ordnas därför flera aktiviteter om digital kunskap som berör oss alla. Din klubb; SeniorNet i Linköping, kommer där att medverka med demonstration, föreläsning och frågepanel under tisdagen. Besök oss och övriga evenemang och förse dig med synpunkter och frågor. Dessa kan, om du delar med dig, bilda ett gott arbetsunderlag för klubben, att ta tag i efter årsmötet. Dela med dig och berika arbetsunderlaget för klubben, att jobba med. Styrelsen sammanställer synpunkterna om du skickar dem till ”sekretörens” e-postadress: rolgren@tele2.se eller rent av meddelar oss om vi träffas på biblioteket

Under årsmötet har vi även tänkt en pratstund om vad som hänt under året, med organisation och utveckling av SeniorNet i Sverige.

Följande information från styrelsen har betydelse för SNL:s utveckling.

I vår ambition att förstå och manövrera i en IT-värld, av genomgripande betydelse för var och en av oss, så inser vi att ett samarbete med medlemmar, som vill engagera sig i ledningsdiskussioner och beslut, men också har möjlighet att medverka i något uppdrag, avsevärt kommer att förbättra utdelningen och kvalitén av den gemensamma tankemödan och besluten.

Klubben saknar även en valberedning.

Valberedningen är en betydelsefull föreningsfunktion som i insiktsfull medlemssamverkan, oftast formar en trygg, rationell och väl fungerande förening. Det är en fråga som vi önskar få ventilera vid årsmötet; fast ännu hellre kunna lösa.

Behöver du parkering finns parkeringshuset Akilles, infart Gröngatan, inom 5 min promenadavstånd till Fontänen (Gamla Brandstationen).

Med vänlig hälsning
För styrelsen / Rolf Holmgren