Öppet Hus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 18 september 2024
10:00 – 12:00

Välkommen!


Kommunens seniordag

Digitalmöte på webbsida som senare distribueras

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 9 oktober 2024

Välkommen!


Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Torsdag 17 oktober 2024
10:00 – 12:00

Välkommen!


Digital Idag

Digitalmöte på webbsida som senare distribueras

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Fredag 15 och 16 november 2024

Välkommen!


Öppethus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 11 december 2024
10:00 – 12:00

Välkommen!


Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 15 januari 2025
10:00 – 12:00

Välkommen!


Öppet Hus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Torsdag 13 februari 2025
10:00 – 12:00

Välkommen!


Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Torsdag 6 mars 2025
10:00 – 12:00

Välkommen!


Årsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Torsdag 27 mars 2025
10:00 – 12:00

Välkommen!


Öppet Hus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 23 april 2025
10:00 – 12:00

Välkommen!


Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 14 maj 2025
10:00 – 12:00

Välkommen!