Aktiviteter

Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Onsdag 31 maj
10:00 – 12:00

Program

10:00 Välkomna
10:10 Internetanslutning på seniorboenden med Joakim Jederström
10:50 Kommande aktiviteter
11.00 Bensträckare & fika.
11:10 Demonstration av VR-glasögon
11:50 Några säkra sökmotorer

Välkommen!


Arrangemang för seniorer

SKPF i Trädgårdsföreningen

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Fredag 8 september
10:00 – 16:00

Välkommen!


Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 13 september
10:00 – 12:00

Välkommen!


Öppet Hus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Torsdag 5 oktober
10:00 – 12:00

Välkommen!


Arrangemang för seniorer

Kommunensäldredag

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Måndag 9 oktober
10:00 – 16:00

Välkommen!


Arrangemang för seniorer

Digital iDag

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Fredag 13 oktober

Välkommen!


Medlemsmöte

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 15 november
10:00 – 12:00

Välkommen!


Öppet Hus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Programmet är inte faställt: Reservera tiden.

Onsdag 6 december
10:00 – 12:00

Välkommen!