Seniorer lär seniorer att använda digital teknik

Aktuellt


Öppet Hus

Vagnhallen, Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Torsdag 18 april 2024
10:00 – 12:00

Program

Kl. 10.00 Välkommen
Kl. 10.05. Linköpings Naturkarta – webb och app. (aktuell information).
Johan Molin, Kommunekolog, Linköpings kommun.
Kl. 10.50. Kommande aktiviteter. SNL.
Kl. 11. Bensträckare och fika.
Kl. 11.15. Information om kampanjen Svårlurad.
(svarlurad.se) SNL.
Kl. 11.50. Säkerhetstips. SNL.
Kl. 12. Avslutning.

Välkommen


Program

Planerade SeniorNet Linköping möten 2024 finns här


Detaljer om kurser finns här


Är du som medlem i SNL intresserad av support per telefon och/eller web?

Vi hjälper dig:
• Sänd ett mejl till seniornet@fontanen.org.
• Uppge ditt telefonnummer som du vill bli kontaktad på.
• Om möjligt, ange även vad du vill få support inom. Kan tex vara specifika funktioner på din mobil, hur man använder Windows 10. Eller om du vill lära dig om webmöten och vilka möjligheter som finns.