Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus

Första torsdagen i varje månad klockan 10.00-12.00 i Vagnhallen, Fontänen
DATUM- och DAGÄNDRING: Ny dag är fredagen 4 maj eftersom Vagnhallen var upptagen den 3:e.

Undantag JULI och AUGUSTI då vi inte har något öppet hus alls. 

Läs här: Information om datum, salar och program