Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus

Första torsdagen i varje månad klockan 10.00-12.00 

Läs här: Information om datum, salar och program

NYTT – Information från vår ordförande Kjell – båda pdf-dokumenten öppnas i ny flik