SeniorNet Linköping


Välkommen


Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt.

Av omsorg om varandra samt minska risken för att bidra till smittspridning av Corona-viruset har SeniorNet Linköping ställt in alla fysiska möten fram till sommaren.
Det gäller t.ex. Öppet Hus, Medlemsmöten och Cirklar.

Aktuellt just nu

Webcafé
Tisdag 2 juni. kl. 09:30 – 12

Vi möts på internet, videokamera, mikrofon och ett web-program.
Vi lär oss hur vi kopplar upp, pratar med varandra och har en trevlig stund.
Du kokar kaffet hemma och tar med till mötet, all information finns i medlemsbrevet.
Du som inte är medlem, se vidare här i möteskalendern för detaljer.

Följande möten planers för hösten 2020, efterhand som planeringen blir klar uppdateras aktiviteter

Är du som medlem i SNL intresserad av support per telefon och/eller web?

Vi hjälper dig:
• Sänd ett mejl till seniornet@fontanen.org.
• Uppge ditt telefonnummer som du vill bli kontaktad på.
• Om möjligt, ange även vad du vill få support inom. Kan tex vara specifika funktioner på din mobil, hur man använder Windows 10. Eller om du vill lära dig om webmöten och vilka möjligheter som finns.

Årsmöte

  • Fredagen den 11 september. Aktiv tid kl. 10 – 12.

Medlemsmöten

  • Torsdagen den 15 oktober. Aktiv tid kl. 10 – 12.
  • Fredagen den 20 november. Aktiv tid kl. 10 – 12.
  • Torsdagen den 10 december. Aktiv tid kl. 10 – 12.

Öppet Hus

  • Fredagen den 18 september. Aktiv tid kl. 10 – 12.
  • Fredagen den 23 oktober. Aktiv tid kl. 10 – 12.
  • Torsdagen den 19 november. Aktiv tid kl. 10 – 12.
  • Fredagen den 4 december. Aktiv tid kl. 10 – 12.