Välkommen till SeniorNet Linköping

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun. 

Sidorna kommer att uppdateras löpande för HT 2019.

Programplan för SNL HT 2019.
• Öppet Hus för alla en gång i månaden, med undantag för månaderna juni – augusti.
– 12/9. Säkerhet på internet.
– 3/10. 1177/Mina vårdkontakter och DIS. Filbyter.
– 7/11. Östgötamedia informerar om Corren som taltidning samt några övriga av Correns e-tjänster
– 5/12. Bibliotekets digitala tjänster. Östgötatrafikens e-tjänster (preliminärt)
– Fri entré för alla. Besökarna betalar för ev. fika.

• Medlemsmöten/IT-café med visning och genomgång av olika digitala möjligheter.
– 22/11. Bokad. Temabaserat.
– Medlemmarna betalar för fika.
– Kommer att hållas 1 – 2 gånger under HT.

• Mobilträffar/-juntor för medlemmar.
– Hittills inga avgifter.

• Cirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
– Grunder i iPhone o Android, Windows 10, Officepaketet eller delar.
– SNL:s medlemmar får 100 kr i rabatt på cirkelavgiften.

• Handledarutbildning

• Dessutom kommer det efter anrop eller erbjudande i medlemsbrev att finnas möjligheter för medlemmar att få hjälp med specifika problem i vår kontorslokal.

• Deltagande i utställningar, event och motsvarande
– PROSam 24/8, Äldredagen den 9/10, Planeras Biblioteket vid 1-2 tillfällen under HT.
– Medverkan vid ev. seniormässor som brukar var i Linköping under HT. Om ekonomin tillåter.

• Program och aktiviteter kan, efter styrelsebeslut, komma att kompletteras och anpassas efter behov.

 

Läs här:

Information från vår ordförande Kjell – båda pdf-dokumenten öppnas i ny flik