Seniorer lär seniorer att använda digital teknik


Aktuellt just nu


Vi önskar alla en trevlig sommar och återkommer i höst.

Onsdag 21 september Medlemsmöte
Tisdag 11 oktober Öppet Hus
Fredag 14 oktober Digital Dag
Onsdag 2 november Kommunens äldredag
Fredag 4 november Medlemsmöte
Tisdag 22 november Öppet Hus
Onsdag 14 december Medlemsmöte

TREVLIG SOMMAR!


Är du som medlem i SNL intresserad av support per telefon och/eller web?

Vi hjälper dig:
• Sänd ett mejl till seniornet@fontanen.org.
• Uppge ditt telefonnummer som du vill bli kontaktad på.
• Om möjligt, ange även vad du vill få support inom. Kan tex vara specifika funktioner på din mobil, hur man använder Windows 10. Eller om du vill lära dig om webmöten och vilka möjligheter som finns.