Välkommen till SeniorNet Linköping

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun. 

Sidorna kommer att uppdateras med programmet för HT 2019.

 

Läs här:

Information från vår ordförande Kjell – båda pdf-dokumenten öppnas i ny flik