Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus

Första torsdagen i varje månad klockan 10.00-12.00 i Vagnhallen, Fontänen

OBS! DATUM- och DAGÄNDRING i maj.
Ny dag: fredagen 4 maj eftersom Vagnhallen var upptagen torsdagen den 3:e.
Program klart för den 4 maj – läs mer …

Undantag JULI och AUGUSTI då vi inte har något öppet hus alls. 

Läs här: Information om datum, salar och program