Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus

Slut för 2016 – vi hälsar alla välkomna efter årsskiftet

Information

tomte-med-onskelista