Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus

2017-02-03 fredag, kl 10-12, Fontänen, Hellströms 141
2017-02-03 Att använda datorn till tidsfördriv

Information