Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus
Obs! Ny dag – tisdag.

20 september klockan 14.00 – 16.00
PRO Vasastaden besöker oss – se program

Information