Välkommen till SeniorNet Linköping

SeniorNet Linköping bildades 2010.

Vi jobbar för att få ut den nya tekniken till så många seniorer som möjligt i
Linköpings kommun.

Öppet hus

2017-03-31 Fredag, kl 10-12, Fontänen, Receptionen upplyser om vilket rum
2017-03-31 Årsmöte kl 10 -11
2017-03-31 Fika och under tiden informerar
2017-03-31 Länsförsäkringar Bank om sina webbtjänster mm kl 11-12

Information